Poźlewicz Agnieszka

Artykuły w czasopismach:

Poźlewicz Agnieszka (afiliacja? - tak)
[rec.] Makowski, Jacek (2013): Die Abgeordnetenrede im Europäischen Parlament. Korpusgestützte textsortenorientierte Analyse deutschsprachiger Wortmeldungen in den Plenardebatten des Europäischen Parlaments. Łódź: Wydawnictwo PRIMUM VERBUM.
Liczba punktów: 8

Studia Germanica Gedanensia
ISSN/eISSN: 1230-6045
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): 37
numery stron: 229-231
rok wydania: 2017
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.