Karpiński Maciej

Artykuły w czasopismach:

Karpiński Maciej (afiliacja? - tak), Czoska Agnieszka (afiliacja? - tak), Jarmołowicz-Nowikow Ewa (afiliacja? - tak), Juszczyk Konrad (afiliacja? - tak), Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak)
Aspects of Gestural Alignment in Task-oriented Dialogues
Liczba punktów: 14
14
Cognitive Studies
ISSN/eISSN: 2392-2397
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 18
numery stron: 1-17
rok wydania: 2018
DOI artykułu: https://doi.org/ 10.11649/cs.1640
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Karpiński Maciej (afiliacja? - tak), Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak)
Methods, Tools and Techniques for Multimodal Analysis of Accommodation in Intercultural Communication
Liczba punktów: 11

Computational Methods in Science and Technology
ISSN/eISSN: 1505-0602
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 24
zeszyt (numer): 1
numery stron: 29-41
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.12921/cmst.2018.0000006
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,75
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak), Karpiński Maciej (afiliacja? - tak)
Speaking style variation in laboratory speech: A perception study
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Klessa Katarzyna, Bachan Jolanta, Wagner Agnieszka, Karpiński Maciej,
9th International Conference on Speech Prosody 2018
numery strony: 517-521, rok wydania: 2018
International Speech Communication Association
język artykułu: angielski
ISBN: 2333-2042
DOI artykułu: 10.21437/SpeechProsody.2018
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 65
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji:
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 0000-00-00
Data zakończenia konferencji naukowej: 0000-00-00
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, 9th International Conference on Speech Prosody 2018
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Tomy zbiorowe:

Klessa Katarzyna (afiliacja? - tak), Bachan Jolanta (afiliacja? - tak), Wagner Agnieszka (afiliacja? - tak), Karpiński Maciej (afiliacja? - tak), Śledziński Daniel (afiliacja? - tak)
9th International Conference on Speech Prosody 2018
Liczba punktów: 5

International Speech Communication Association
język: angielski
Poznań 2018
ISBN: 2333-2042

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.