Surdyk Augustyn

Artykuły w czasopismach:

Szeja Jerzy (afiliacja? - nie), Surdyk Augustyn (afiliacja? - tak)
Reflections of practitioners: Students participating in school LARPs in 1999–2017 and their transformations in socio-cultural context
Liczba punktów: 9

Homo Ludens
ISSN/eISSN: 2080-4555
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 1(11)
numery stron: 211-227
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/hl.2018.11.12
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.