Greser Ewa

Artykuły w tomach zbiorowych:

Greser Ewa (afiliacja? - tak)
Refleksje wokół „Work about Kleist” Franka Stellii
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Godlewicz-Adamiec Joanna , Szybisty Tomasz , Arich-Gerz Bruno , Wyrzykiewicz Dominika
Literatura a rzeźba / Literatur und Skulptur
numery strony: 383-395, rok wydania: 2018
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-952515-0-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 27
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Greser Ewa (afiliacja? - tak)
„Am Wassersaum der Zeit entlanglaufen” – Anne Webers biographisches Schreiben in Ahnen. Ein Zeitreisetagebuch (2015)
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Hansen Simon , Thielsen Jill
Tendenzen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Narrative Verfahren und Traditionen in erzählender Literatur ab 2010
numery strony: 117-132, rok wydania: 2018
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-631-76387-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.