Bąkiewicz Marta

Artykuły w czasopismach:

Bąkiewicz Marta (afiliacja? - tak)
[rec.] Barwny korowód artystów. Recenzja monografii Niny Nowary-Matusik: Oblicza artystów. W kręgu narracji Eberharda Hilschera. Kraków (Universitas) 2016, ss. 271.
Liczba punktów: 0

FILOLOGIA POLSKA. ROCZNIKI NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
ISSN/eISSN: 2450-3584
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 4
numery stron: 471-474
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,25
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.