Krysztofiak-Kaszyńska Maria

Artykuły w tomach zbiorowych:

Krysztofiak-Kaszyńska Maria (afiliacja? - tak)
Moderniści skandynawscy w zeszytach austriackich Karla Krausa „Die Fackel”
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Sibińska Maria, Dymel-Trzebiatowska Hanna
Dialogi o kulturze. Kultury dialogu
numery strony: 201-212, rok wydania: 2018
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7865-720-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,7
objętość tomu zbiorowego: 20
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.