Cymbrykiewicz Joanna

Artykuły w czasopismach:

Cymbrykiewicz Joanna (afiliacja? - tak)
Na przekór przełomowi nowoczesnemu. O projekcie patriotycznym Vilhelma Andersena
Liczba punktów: 12

Przegląd Humanistyczny
ISSN/eISSN: 0033-2194
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 62
zeszyt (numer): 2
numery stron: 81-88
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.5604/01.3001.0012.5791
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,4
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Cymbrykiewicz Joanna (afiliacja? - tak)
How New is the New Biography? Some Remarks on the Misleading Term's Past and Present
Liczba punktów: 13

Studia Europea Gnesnensia
ISSN/eISSN: 2082-5951
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 18
numery stron: 129-146
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Cymbrykiewicz Joanna (afiliacja? - tak)
A Narrated Life. On Dorrit Willumsen's Biofiction Marie. A Novel About the Life of Madame Tussaud
Liczba punktów: 11

Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne
ISSN/eISSN: 2082-0860
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2018/2
zeszyt (numer): XXXI
numery stron: 157-168
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.