Skrzypek Dominika

Artykuły w czasopismach:

Skrzypek Dominika (afiliacja? - tak), Kurek Anna (afiliacja? - tak)
Generics in Mainland Scandinavian languages
Liczba punktów: 10

European Journal of Scandinavian Studies
ISSN/eISSN: 2191-9402
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 48
zeszyt (numer): 2
numery stron: 253-266
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Skrzypek Dominika (afiliacja? - tak)
Język szwedzki w epoce stormaktstiden: ideologia i narzędzia
Liczba punktów: 12

Przegląd Humanistyczny
ISSN/eISSN: 0033-2194
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 62
zeszyt (numer): 2
numery stron: 101-108
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.5604/01.3001.0012.5795
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,4
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Skrzypek Dominika (afiliacja? - tak)
Rzeczowniki bezrodzajnikowe w językach skandynawskich w ujęciu diachronicznym
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Posturzyńska-Bosko Małgorzata, Sorbet Piotr
Linguae manent. Badania diachroniczne w Polsce IV
numery strony: 135-147, rok wydania: 2018
Wydawnictwo UMCS
język artykułu: polski
ISBN: ?
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.