Muchowski Piotr

Artykuły w czasopismach:

Klimova Veronika (afiliacja? - tak), Muchowski Piotr (afiliacja? - tak)
W poszukiwaniu etymologii terminu kenesa: przyczynek do dyskusji.
Liczba punktów: 10

Kwartalnik Historii Żydów
ISSN/eISSN: 1899-3044
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 4
numery stron: 147-152
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.