Walkowiak Justyna

Artykuły w czasopismach:

Walkowiak Justyna (afiliacja? - tak)
Lithuanian anthroponymic heritage in Poland
Liczba punktów: 10

Onomastica Uralica
ISSN/eISSN: 1586-3719
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 12
numery stron: 267-280
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: XXVI International Congress of Onomastic Sciences
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2017-08-27
Data zakończenia konferencji naukowej: 2017-09-01
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Węgry, Debrecen
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Walkowiak Justyna (afiliacja? - tak)
Personal Name Policies in Europe in the Context of Globalization
Liczba punktów: 10

Onomastica Uralica
ISSN/eISSN: 1586-3719
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 10
numery stron: 295-308
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,93
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: XXVI International Congress of Onomastic Sciences
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2017-08-27
Data zakończenia konferencji naukowej: 2017-09-01
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Węgry, Debrecen
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Walkowiak Justyna (afiliacja? - tak)
The stage names of Polish interwar artists
Liczba punktów: 12

Onomastica
ISSN/eISSN: 0078-4648
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 62
numery stron: 225-241
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Walkowiak Justyna (afiliacja? - tak)
Urbanonimia wyobrażona: przewodnik po Wilnie nieistniejącym
Liczba punktów: 15

Język Polski
ISSN/eISSN: 0021-6941
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): XCVIII
zeszyt (numer): 4
numery stron: 94-105
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,85
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Walkowiak Justyna (afiliacja? - tak)
Female street namesakes in selected Polish cities
Liczba punktów: 15

Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft
ISSN/eISSN: 0029-9138
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 160
numery stron: 331-350
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Walkowiak Justyna (afiliacja? - tak)
Feminine surnames in Lithuania in the European perspective
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Reichardt Iwona
Binaural voice(s) of neighbours: Lithuanian and Polish threads in culture.
numery strony: 111-130, rok wydania: 2018
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
język artykułu: angielski
ISBN: 978-83-7893-126-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: -
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: IV Międzynarodowy Kongres Lituanistów
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2017-05-22
Data zakończenia konferencji naukowej: 2017-05-24
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Wrocław
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Tomy zbiorowe:

Slíz Mariann (afiliacja? - nie), Walkowiak Justyna (afiliacja? - tak)
Onomastica Uralica
Liczba punktów: 5

Debrecen University Press
język: angielski, niemiecki, francuski
Debrecen 2018
ISBN: 978-963-318-660-2

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.