Wicherkiewicz Tomasz

Artykuły w czasopismach:

Wicherkiewicz Tomasz (afiliacja? - tak)
Minority Languages of Poland: Dynamics of Contacts and Changes after 1989
Liczba punktów: 5

Acta Slavica Iaponica
ISSN/eISSN: 0288-3503
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 39
numery stron: 45-69
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Wicherkiewicz Tomasz (afiliacja? - tak)
National, Ethnic, Linguistic Minorities in Poland - Recent Developments
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Forsgård Nils, Markelin Lia
Perspectives on Minorities in the Baltic Sea Area
numery strony: 109-134, rok wydania: 2018
Magma
język artykułu: angielski
ISBN: 978-952-5864-84-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,9
objętość tomu zbiorowego: 12
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Minorities in the Baltic Sea
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2017-05-26
Data zakończenia konferencji naukowej: 2017-05-26
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Niemcy, Berlin
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Tomy zbiorowe:

Hufeisen Britta (afiliacja? - nie), Knorr Dagmar (afiliacja? - nie), Rosenberg Peter (afiliacja? - nie), Schroeder Christoph (afiliacja? - nie), Sopata Aldona (afiliacja? - tak), Wicherkiewicz Tomasz (afiliacja? - tak)
Sprachbildung und Sprachkontakt im deutsch-polnischen Kontext
Liczba punktów: 5

Peter Lang
język: niemiecki, polski
Seria: Forum Angewandte Linguistik
Berlin 2018
ISBN: 978-3-631-74477-2

Sopata Aldona (afiliacja? - ), Wicherkiewicz Tomasz (afiliacja? - ), Hufeisen Britta (afiliacja? - nie), Knorr Dagmar (afiliacja? - nie), Rosenberg Peter (afiliacja? - nie), Schroeder Christoph (afiliacja? - nie)
Sprachbildung und Sprachkontakt im deutsch-polnischen Kontext.
Liczba punktów: 5

Peter Lang
język: niemiecki, polski
Seria: Forum Angewandte Linguistik
Berlin 2018
ISBN: 978-3-631-744772-

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.