Mackiewicz Maciej

Artykuły w czasopismach:

Chudak Sebastian (afiliacja? - tak), Mackiewicz Maciej (afiliacja? - tak)
„Die Deutschen sind irgendwie anders...” Folgen des Kulturschocks für die kulturelle Identität von polnischen ERASMUS-Studierenden: Ergebnisse einer qualitativen Studie
Liczba punktów: 4

German as a foreign language : GFL
ISSN/eISSN: 1470-9570
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 1
numery stron: 35-67
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.