Mikołajczyk Beata

Artykuły w tomach zbiorowych:

Mikołajczyk Beata (afiliacja? - tak)
Kontrastivik zwischen Tradition und Innovation
Liczba punktów: 0

Redaktorzy: Zhu Jianhua, Zhao Jin, Szurawitzki Michael, Bitner-Szurawitzki Agnieszka
Akten des XIII. Internationalen Germanistenkongresses Shanghai 2015 : Germanistik zwischen Tradition und Innovation. Bd.13, Plenarvorträge und Podien
numery strony: 71-74, rok wydania: 2018
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-631-66875-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,3
objętość tomu zbiorowego: 9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: XIII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG)
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2015-08-23
Data zakończenia konferencji naukowej: 2015-08-30
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Chiny, Szanghaj
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

Elmentaler Michael (afiliacja? - nie), Mikołajczyk Beata (afiliacja? - tak)
Deutsche Sprachinseldialekte in Westpolen. Präsentation eines Forschungsvorhabens
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Trybus Krzysztof , Düring Michael , Junkiert Maciej
Polen und Deutsche in Europa : Beiträge zur internationalen Konferenz, 16. und 17. November 2015, Poznań = Polacy i Niemcy w Europie
numery strony: 213-226, rok wydania: 2018
Peter Lang
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-631-73359-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 24
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Tomy zbiorowe:

Mikołajczyk Beata (afiliacja? - tak), Nadobnik Renata (afiliacja? - nie)
Dimensionen der Glottodidaktik
Liczba punktów: 5

Verlag Dr. Kovac
język: niemiecki
Seria: Schriftenreihe Philologia
Hamburg 2018
ISBN: 978-3-339-10010-8

Aptacy Jarosław (afiliacja? - tak), Frankowska Violetta (afiliacja? - tak), Mikołajczyk Beata (afiliacja? - tak), Taborek Janusz (afiliacja? - tak), Waliszewska Karolina (afiliacja? - tak), Woźniak Miłosz (afiliacja? - tak)
Język w Poznaniu 9
Liczba punktów: 5

Wydawnictwo Rys
język: niemiecki, niemiecki, angielski
Dąbrówka 2018
ISBN: 978-83-65483-76-8

Aptacy Jarosław (afiliacja? - tak), Frankowska Violetta (afiliacja? - tak), Mikołajczyk Beata (afiliacja? - tak), Waliszewska Karolina (afiliacja? - tak), Woźniak Miłosz (afiliacja? - tak), Woźnicka Marta (afiliacja? - tak)
Język w Poznaniu 10
Liczba punktów: 5

Wydawnictwo Rys
język: polski, angielski, niemiecki
Dąbrówka 2018
ISBN: 978-83-65483-77-5

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.