Musiał Łukasz

Artykuły w czasopismach:

Musiał Łukasz (afiliacja? - tak)
Inne Niemcy. Lekcje Navida Kermaniego
Liczba punktów: 0

Przegląd Polityczny
ISSN/eISSN: 1232-6488
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 149
numery stron: 57-70
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Musiał Łukasz (afiliacja? - tak)
Gundolf i duch niemiecki
Liczba punktów: 12

Kronos
ISSN/eISSN: 1897-1555
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 4
numery stron: 88-94
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Książki autorskie:

Kafka Franz (afiliacja? - nie), Musiał Łukasz (afiliacja? - tak)
Wybór prozy

Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Wrocław 2018
ISBN: 978-83-65588-70-8
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 60

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.