Taborek Janusz

Artykuły w czasopismach:

Taborek Janusz (afiliacja? - tak)
Wörterbuchbenutzung von polnischen Germanistikstudierenden
Liczba punktów: 4

Lexicographica. International Annual for Lexicography
ISSN/eISSN: 0175-6206
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 34
zeszyt (numer): 1
numery stron: 207-221
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.1515/lex-2018-340110
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Klosa-Kückelhaus Annette (afiliacja? - nie), Storrer Angelika (afiliacja? - nie), Taborek Janusz (afiliacja? - tak)
Internetlexikographie und Sprachvermittlung
Liczba punktów: 4

Lexicographica. International Annual for Lexicography
ISSN/eISSN: 0175-6206
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 34
zeszyt (numer): 1
numery stron: 3-8
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.1515/lex-2018-340102
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Taborek Janusz (afiliacja? - tak)
Korpusbasiertes kontrastives Beschreibungsmodell für Funktionsverbgefüge
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Schmale Günter
Lexematische und polylexematische Einheiten des Deutschen
numery strony: 135-154, rok wydania: 2018
Stauffenburg Verlag
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-95809-121-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 11
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Taborek Janusz (afiliacja? - tak)
Funktionsverbgefüge in bilingualen deutschpolnischen Wörterbüchern. Korpusbasierte Analyse – syntagmatische Muster – Äquivalenz
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Jesenšek Vida
Wörterbuchstrukturen zwischen Theorie und Praxis
numery strony: 197-214, rok wydania: 2018
Walter de Gruyter
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-11-059865-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Tomy zbiorowe:

Aptacy Jarosław (afiliacja? - tak), Frankowska Violetta (afiliacja? - tak), Mikołajczyk Beata (afiliacja? - tak), Taborek Janusz (afiliacja? - tak), Waliszewska Karolina (afiliacja? - tak), Woźniak Miłosz (afiliacja? - tak)
Język w Poznaniu 9
Liczba punktów: 5

Wydawnictwo Rys
język: niemiecki, niemiecki, angielski
Dąbrówka 2018
ISBN: 978-83-65483-76-8

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.