Puppel Stanisław

Artykuły w czasopismach:

Puppel Stanisław (afiliacja? - tak)
Applied linguistics as a hybrid platform for linguistic/communicological research
Liczba punktów: 0

Oikeios Logos
ISSN/eISSN:
DOI czasopisma: 10.7169/oi
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 13
numery stron: 1-13
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Puppel Stanisław (afiliacja? - tak)
Regionalizm jako wielopłaszczyznowa forma podtrzymywania kultury lokalnej i języka: uwagi do lektury "Nowego bedekera kaszubskiego" Tadeusza Bolduana
Liczba punktów: 10

Studia Rossica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0081-6884
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): XLIII
numery stron: 257-268
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Puppel Stanisław (afiliacja? - tak)
Communicology from the ‘portals’ perspective: a summative-schematic view
Liczba punktów: 6

Scripta Neophilologica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 1509-4146
DOI czasopisma: 10.7169/snp
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 18
numery stron: 83-88
rok wydania: 2018
DOI artykułu: DOI 10.14746/snp.2018.18.08
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: Image management: communicating through image, word and space
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2017-06-09
Data zakończenia konferencji naukowej: 2017-06-09
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Poznań
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nienie

Puppel Stanisław (afiliacja? - tak)
Wspomnienie o Profesorze Wolfgangu Vierecku (1937-2018)
Liczba punktów: 6

Scripta Neophilologica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 1509-4146
DOI czasopisma: 10.7169/snp
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 18
numery stron: 333-334
rok wydania: 2018
DOI artykułu: DOI 10.14746/snp.2018.18.27
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Puppel Joanna (afiliacja? - tak), Puppel Stanisław (afiliacja? - tak)
Co-generation and maintenance of ‘dialogic space’ by means of verbal-gestural involvement, with some pedagogical implications
Liczba punktów: 6

Scripta Neophilologica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 1509-4146
DOI czasopisma: 10.7169/snp
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 18
numery stron: 221-230
rok wydania: 2018
DOI artykułu: DOI 10.14746/snp.2018.18.19
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Puppel Stanisław (afiliacja? - tak)
Psycholinguistics at large: Professor Franciszek Grucza's glottodidactic bent
Liczba punktów: 12

Kwartalnik Neofilologiczny
ISSN/eISSN: 0023-5911
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): LXV, 4/2018
numery stron: 667-670
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.24425/kn.2018.125015
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Puppel Stanisław (afiliacja? - tak)
On the workings of the ‘language kite’: towards a holistic account of the human linguistic-communicative endeavour (De laboribus milvi linguae)
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Bielak Marlena , Puppel Stanisław, Maliszewski Wojciech
Linguolabourese: language and communication in action advances in elinguistics
numery strony: 57-66, rok wydania: 2018
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
język artykułu: angielski
ISBN: 9788362617838
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 16
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Tomy zbiorowe:

Bielak Marlena (afiliacja? - nie), Puppel Stanisław (afiliacja? - tak), Maliszewski Wojciech (afiliacja? - nie)
Linguolabourese: language and communication in action advances in elinguistics
Liczba punktów: 5

Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
język: angielski
Piła 2018
ISBN: 9788362617838

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.