Kornacka Barbara

Artykuły w czasopismach:

Kornacka Barbara (afiliacja? - tak)
Sulla voce ne «La nota segreta» di Marta Morazzoni
Liczba punktów: 14

Studia Romanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2475
DOI czasopisma: 10.14746/strop
język włoski
tom (rocznik): 45
zeszyt (numer): 3
numery stron: 83-94
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/strop.2018.453.008
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kornacka Barbara (afiliacja? - tak)
Miłość a wolność. Miłość według Goliardy Sapienzy: «L’arte della gioia»
Liczba punktów: 8

Acta Neophilologica
ISSN/eISSN: 1509-1619
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 52
numery stron: 145-154
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,62
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kornacka Barbara (afiliacja? - tak)
Mythos contra Logos. Sulla costruzione e decostruzione del mito del guerriero in «Insciallah» di Oriana Fallaci
Liczba punktów: 5

Narrativa. Nuova serie
ISSN/eISSN:
DOI czasopisma:
język włoski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 40
numery stron: 97-107
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.