Loba Mirosław

Artykuły w tomach zbiorowych:

Loba Mirosław (afiliacja? - tak)
Zakochany Derrida: list, listonosza, literatura
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Bielik-Robson Agata, Sadzik Piotr
Widma Derridy
numery strony: 304-319, rok wydania: 2018
Instytut Badań Literackich PAN
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-66076-00-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1
objętość tomu zbiorowego: 0
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.