Malicka Paulina

Artykuły w czasopismach:

Malicka Paulina (afiliacja? - tak)
L’animalità nella poesia di Jolanda Insana
Liczba punktów: 14

Studia Romanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2475
DOI czasopisma: 10.14746/strop
język włoski
tom (rocznik): 45
zeszyt (numer): 3
numery stron: 35-47
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/strop.2018.453.004
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,80
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.