Rosales Rodríguez Amán

Artykuły w tomach zbiorowych:

Rosales Rodríguez Amán (afiliacja? - tak)
Un esbozo comparativo de la ensayística de Zbigniew Herbert con textos hispánicos
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Kobyłecka-Piwońska Ewa, Kłosińska-Nachin Agnieszka
Czytanie między językami. Szkice komparatystyczne z literatury polskiej i hiszpańskojęzycznej/Leer entre lenguas. Acercamiento comparativo entre la literatura hispánica y la polaca
numery strony: 59-83, rok wydania: 2018
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
język artykułu: hiszpański
ISBN: 978-83-8142-060-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,3
objętość tomu zbiorowego: 9,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.