Szałek Jerzy

Artykuły w tomach zbiorowych:

Szałek Jerzy (afiliacja? - tak)
Apuntes teóricos y prácticos sobre la enseñanza del fonema fricativo velar sordo /x/ a nivel de estudios universitarios
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Bień J., Brzozowska-Zburzyńska Beata, López González Antonio María, Nowikow Wiaczesław
Lingüística hispánica en Polonia: tendencias i direcciones de investigación
numery strony: 283-294, rok wydania: 2018
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego
język artykułu: hiszpański
ISBN: 978-83-8142-168-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 14,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.