Vetulani Grażyna

Artykuły w czasopismach:

Vetulani Grażyna (afiliacja? - tak)
Les démarches et problèmes à résoudre dans les études comparatives - la prédication nominale en français et en polonais
Liczba punktów: 12

Neophilologica
ISSN/eISSN: 0208-5550
DOI czasopisma:
język francuski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 30
numery stron: 340-351
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.