Wojciechowska Bernadeta

Artykuły w czasopismach:

Karpińska-Szaj Katarzyna (afiliacja? - tak), Wojciechowska Bernadeta (afiliacja? - tak)
Przeformułowanie jako narzędzie badawcze w akwizycji języka i glottodydaktyce
Liczba punktów: 7

Neofilolog
ISSN/eISSN: 1429-2173
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 50
zeszyt (numer): 1
numery stron: 11-28
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/n.2018.50.1.2
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Karpińska-Szaj Katarzyna (afiliacja? - tak), Wojciechowska Bernadeta (afiliacja? - tak), Paprocka-Piotrowska Urszula (afiliacja? - nie)
Les procédures de reformulation en polonais
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Martinot Claire, Bošnjak Botica Tomislava, Gerolimich Sonia, Paprocka-Piotrowska Urszula
Reformulation et acquisition de la complexité linguistique. Perspective interlangue
numery strony: 223-304, rok wydania: 2018
Iste
język artykułu: francuski
ISBN: 9781784053925
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 5
objętość tomu zbiorowego: 0
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.