Pascual López Xavier

Artykuły w czasopismach:

Pascual López Xavier (afiliacja? - tak)
Recenzja „Piotr Sawicki & Magdalena Pabisiak, Refranero español-polaco. 1551 przysłów hiszpańskich i ich polskich odpowiedników
Liczba punktów: 14

Studia Romanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2475
DOI czasopisma: 10.14746/strop
język hiszpański
tom (rocznik): 45
zeszyt (numer): 2
numery stron: 141-145
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/strop.2017.452.011
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,31
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Książki autorskie:

Fernandez Joanna (afiliacja? - tak), Fernández Jódar Raúl (afiliacja? - tak), Pascual López Xavier (afiliacja? - tak)
Praktyczna gramatyka języka hiszpańskiego (A1/A2/B1)

Wydawnictwo Draco
Kraków 2018
ISBN: 978-83-947512-3-4
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 11

Pascual López Xavier (afiliacja? - tak), Dudziak-Szukała Agnieszka (afiliacja? - nie), Kaźmierczak Arleta (afiliacja? - nie), García González José Carlos (afiliacja? - nie)
Explora 2. Curso de español. Podręcznik do nauki języka hiszpańskiego w szkole podstawowej. Klasa VIII (Poziom A1.2)

Wydawnictwo Draco
Kraków 2018
ISBN: 978-83-947512-4-1
DOI książki:
język hiszpański
objętość w arkuszach wydawniczych: 6,50

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.