Czubińska Małgorzata

Artykuły w czasopismach:

Czubińska Małgorzata (afiliacja? - tak)
La redéfinition des rôles du traducteur de théâtre face à l’essor du surtitrage
Liczba punktów: 14

Studia Romanica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0137-2475
DOI czasopisma: 10.14746/strop
język francuski
tom (rocznik): 45
zeszyt (numer): 4
numery stron: 47-60
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/strop.2018.454.003
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Czubińska Małgorzata (afiliacja? - tak)
Sposoby wykorzystania napisów scenicznych jako metody przekładu spektakli teatralnych w trakcie Malta Festival Poznań 2017
Liczba punktów: 9

Investigationes Linguisticae
ISSN/eISSN: 1426-188X
DOI czasopisma: 10.14746/il
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 39
numery stron: 31-45
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/il.2018.39.3
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.