Godzich Anna

Artykuły w tomach zbiorowych:

Godzich Anna (afiliacja? - tak)
La subordinata oggettiva e le due circostanziali: la finale e la causale nelle grammatiche descrittive italiane. Alcune considerazioni
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Jamrozik Elżbieta, Miłkowska-Samul Kamila, Sosnowski Roman
Il conflitto nella lingua e nella cultura italiana: analisi, interpretazioni, prospettive
numery strony: 97-111, rok wydania: 2018
Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum
język artykułu: włoski
ISBN: 978-83-65697-66-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,72
objętość tomu zbiorowego: 0
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.