Popiel-Machnicki Wawrzyniec

Artykuły w czasopismach:

Popiel-Machnicki Wawrzyniec (afiliacja? - tak)
Polska niepodległość w poezji „nowochłopskiej” (Nikołaj Klujew i Siergiej Jesienin)
Liczba punktów: 13

Acta Polono-Ruthenica
ISSN/eISSN: 1427-549X
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): XXIII/2
numery stron: 19-27
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Popiel-Machnicki Wawrzyniec (afiliacja? - )
Поляки на службе в Российской империи (На примере судьбы Бронислава Громбчевского)
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Михалева О.Л.
Пространства коммуникации: язык, литература, медиа: материалы Международной научной конференции, посвященной 100-летию Иркутского государственного университета
numery strony: 279-287, rok wydania: 2018
ИГЛУ Иркутск
język artykułu: rosyjski
ISBN: 978-5-9624-1640-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 26,1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.