Przybysz Anna

Artykuły w czasopismach:

Przybysz Anna (afiliacja? - tak)
Rekonfiguracja. Dmitrij Głuchowski na gruncie realizmu
Liczba punktów: 14

Porównania
ISSN/eISSN: 1733-165X
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 23
numery stron: 127-137
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/por.2018.2.9
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Przybysz Anna (afiliacja? - tak)
Poziomy funkcjonowania dychotomii w filmie„Wygnanie”Andrieja Zwiagincewa
Liczba punktów: 3

Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog
ISSN/eISSN: 2391-470X
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): VIII
numery stron: 135-146
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.