Sitarski Andrzej

Artykuły w czasopismach:

Sitarski Andrzej (afiliacja? - tak)
Językowe emanacje emocji w Listach do Violi Władimira Naklajeva jako źródło wartościowania rzeczywistości
Liczba punktów: 13

Acta Polono-Ruthenica
ISSN/eISSN: 1427-549X
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): XXIII/3
numery stron: 119-127
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Sitarski Andrzej (afiliacja? - tak)
Prezentacja frazeologiczna pola konceptualnego "Pamjatʹ"/"Pamięć" w języku rosyjskim i polskim
Liczba punktów: 10

Studia Rossica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 0081-6884
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): XLIII
numery stron: 289-297
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Sitarski Andrzej (afiliacja? - tak)
Jazykovaja realizacija mikrokonceptov «otec», «syn» / «ojciec», «syn» v russkom i polʹskom lingvokulʹturnom prostranstve.
Liczba punktów: 13

Slavica Wratislaviensia
ISSN/eISSN: 0137-1150
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): CLXV
numery stron: 349-357
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.