Słupianek-Tajnert Daria

Artykuły w czasopismach:

Słupianek-Tajnert Daria (afiliacja? - tak)
Образ "чернобыльского человека" в "Чернобыльской молитве" Светланы Алексиевич
Liczba punktów: 8

Acta Neophilologica
ISSN/eISSN: 1509-1619
DOI czasopisma:
język rosyjski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 20
numery stron: 53-60
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.