Abdalla Michael

Artykuły w czasopismach:

Abdalla Michael (afiliacja? - tak)
Wielbłąd w teologii arabsko-muzułmańskiej
Liczba punktów: 10

Teologia i człowiek
ISSN/eISSN: 1731-5638
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 42
zeszyt (numer): 2
numery stron: 145-164
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Abdalla Michael (afiliacja? - tak)
Antiochia i Aleksandria. Z dziejów relacji apostolskich Kościołów syro-mezopotamskiego i koptyjskiego
Liczba punktów: 10

Teologia i człowiek
ISSN/eISSN: 1731-5638
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018 vol. 44
zeszyt (numer): 4
numery stron: 143-162
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: ?
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Rucki Mirosław (afiliacja? - tak), Abdalla Michael (afiliacja? - tak)
Analiza porównawcza słownictwa nawiązującego do miłosierdzia bożego w syryjskiej anaforze św. Jakuba w odniesieniu do kanonu modlitw żydowskich
Liczba punktów: 10

Przegląd Orientalistyczny
ISSN/eISSN: 0033-2283
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 3-4
numery stron: 337-351
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Rucki Mirosław (afiliacja? - nie), Abdalla Michael (afiliacja? - tak)
Kamień, o który wszyscy się potykają (Mt 16,23)
Liczba punktów: 7

Wrocławski Przegląd Teologiczny
ISSN/eISSN: 1231-1731
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 26
zeszyt (numer): 2
numery stron: 61-76
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Abdalla Michael (afiliacja? - tak)
The term Seyfo in historical perspective
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Travis H.
The Assyrian Genocide: Cultural and Political Legacies
numery strony: 92-105, rok wydania: 2018
Routledge
język artykułu: angielski
ISBN: 978-1-138-28405-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 17
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Abdalla Michael (afiliacja? - tak)
Początki wykorzystania mleka i jego przetworów w żywieniu człowieka
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Gawęcki J.,, Pikul J.
Produkty mleczne: technologia i rola w żywieniu człowieka
numery strony: 15-25, rok wydania: 2018
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7160-893-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: X?
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Abdalla Michael (afiliacja? - tak)
Dhimmi – Nie-muzułmanin w państwie muzułmańskim: teoria i praktyka
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Rucki Mirosław
Wpływ ideologii na naukę i życie społeczne
numery strony: 9-23, rok wydania: 2018
Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-929139-6-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,1
objętość tomu zbiorowego: X?
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Rucki Mirosław (afiliacja? - nie), Abdalla Michael (afiliacja? - tak), Jacyna-Onyszkiewicz Zbigniew (afiliacja? - nie)
Czy definicja natury Jezusa Chrystusa powinna prowadzi do podziału?
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Rucki Mirosław
Wpływ ideologii na naukę i życie społeczne
numery strony: 55-74, rok wydania: 2018
Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-929139-6-2
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,1
objętość tomu zbiorowego: X?
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.