Wilkus-Wyrwa Aleksandra

Artykuły w tomach zbiorowych:

Wilkus-Wyrwa Aleksandra (afiliacja? - tak)
Całość w edukacji to coś więcej niż suma szczegółów
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Niemierko Boleslaw, Szmigiel Maria
Wspomaganie rozwoju kompetencji diagnostycznych nauczycieli
numery strony: 65-75, rok wydania: 2018
Grupa Tomami
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-63873-40-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 20
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: XXIV Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej: Wspomaganie rozwoju kompetencji diagnostycznych nauczycieli
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2018-09-27
Data zakończenia konferencji naukowej: 2018-09-29
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Polska, Katowice
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.