Wojtasik-Dziekan Emilia

Artykuły w czasopismach:

Wojtasik-Dziekan Emilia (afiliacja? - tak)
THE REVIEW OF THE ROUTLEDGE COURSE IN KOREAN TRANSLATION BY JIEUN KIAER, 2018. ROUTLEDGE LONDON AND NEW YORK, ISBN 978-1-315-61821-0, PP. 197.
Liczba punktów: 0

International Journal of Korean Humanities and Social Sciences
ISSN/eISSN: 2449-7444
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 4
numery stron: 127-131
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/kr.2018.04.05
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,23
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.