Tuszyńska Krystyna

Artykuły w tomach zbiorowych:

Tuszyńska Krystyna (afiliacja? - tak)
Jak ideał kobiecego piękna - Helena Trojańska wpłynęła na rozwój rodzajów retoryki greckiej? Dlaczego Gorgiasz i Izokrates pochwalili Helenę?
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Marchewka Anna
Ideał i Antyideał kobiety w literaturze greckiej i rzymskiej
numery strony: 141-155, rok wydania: 2018
Dom wydawniczy Elipsa
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-7865-604-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,5
objętość tomu zbiorowego: ???
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Tuszyńska Krystyna (afiliacja? - tak)
Wpływ filozofii Artura Schopenhauera, Fryderyka Nietzsche i Henri Bergsona na wczesną twórczość literacką greckiego modernisty Nikosa Kazantzakisa
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Dworacki Sylwester, Jaworska-Wołoszyn Magdalena
Filozofia w literaturze i sztuce
numery strony: 117-137, rok wydania: 2018
Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
język artykułu: polski
ISBN: 978-8365466-46-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: ?
objętość tomu zbiorowego: ?
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji:
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 0000-00-00
Data zakończenia konferencji naukowej: 0000-00-00
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa:
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection:

Książki autorskie:

Tuszyńska Krystyna (afiliacja? - )
Dion Chrysostomos, Peri Basileias II, IV, III; Dion z Prusy (Złotousty), Druga, Czwarta , Trzecia Mowa o królestwie

Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2018
ISBN: 978-83-232-3369-5
DOI książki:
język polski
objętość w arkuszach wydawniczych: 11

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.