Koutny Ilona

Artykuły w tomach zbiorowych:

Koutny Ilona (afiliacja? - tak)
Tipologia karakterizo de esperanto kiel natura lingvo
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Kiselman Christer, Corsetti Renato, Dasgupta Probal
Aliroj al Esperanto
numery strony: 129-146, rok wydania: 2018
Kava-Pech
język artykułu: esperancki / Esperanto
ISBN: 978-80-87169-86-5
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,99
objętość tomu zbiorowego: 13
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Koutny Ilona (afiliacja? - tak)
Wykluczenie na tle językowym i sytuacja językowa w UE
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Sałustowicz Piotr, Kalinowski Sławomir, Goryńska-Bittner Barbara
„Bliżej ludzi“ – propramem dla nauk społecznych?
numery strony: 153-162, rok wydania: 2018
Societas Pars Mundi
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-933603-7-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,58
objętość tomu zbiorowego: 23
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Koutny Ilona (afiliacja? - tak)
Nyelvi világkép az állatvilágra vonatkozó frazeológiában
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Bubak Grzegorz, Nagy Laszlo, Tatrai Szilard
Lengyel-Magyar Hungarológiai Kutatások (Polsko-Węgierskie Badania Hungarologiczne)
numery strony: 285-201, rok wydania: 2018
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
język artykułu: węgierski
ISBN: 978-83-233-4517-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,73
objętość tomu zbiorowego: 11
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Koutny Ilona (afiliacja? - tak)
Dalla lingua pianificata di Zamenhof fino alla lingua che si evolve in modo naturale: tappe dell’evoluzione dell’esperanto
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: --- ---
A Ludwik Zamenhof nel centenario della morte
numery strony: 97-108, rok wydania: 2018
Accademio de Pollacca
język artykułu: esperancki / Esperanto
ISBN: 978-83-63305-62-
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,59
objętość tomu zbiorowego: 6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.