Lewandowski Marcin

Artykuły w tomach zbiorowych:

Lewandowski Marcin (afiliacja? - tak)
Noun Phrases as a Key Problem in the Early Stages of Polish-English Translation Training
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Bogucki Łukasz, Pietrzak Paulina, Kornacki Michał
Understanding Translator Education
numery strony: 125-137, rok wydania: 2018
Peter Lang
język artykułu: angielski
ISBN: 978-3-631-77088-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,8
objętość tomu zbiorowego: 11
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.