Jaszczyk-Grzyb Magdalena

Artykuły w czasopismach:

Jaszczyk-Grzyb Magdalena (afiliacja? - tak)
[rec] Ruth, Albert/Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia/Jentges, Sabine. Hochschulen international vernetzen. Lehrkooperationen in der Germanistik und in Deutsch als Fremdsprache. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. 2017, S. 236.
Liczba punktów: 12

Glottodidactica
ISSN/eISSN: 0072-4769
DOI czasopisma: 10.14746/gl
język niemiecki
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 45/2
numery stron: 330-332
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Jaszczyk-Grzyb Magdalena (afiliacja? - tak)
Nienawiść – niewyrażalna poprzez komunikaty wizualne?
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Gortych Dominika
Niewy(ob)rażalne
numery strony: 89-100, rok wydania: 2018
Wydawnictwo Rys
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-65483-73-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 6
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Jaszczyk-Grzyb Magdalena (afiliacja? - tak)
Mowa nienawiści w Polsce w świetle najnowszych badań: perspektywa interdyscyplinarna
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Bielak Anna
NaoKoło Migracji
numery strony: 47-56, rok wydania: 2018
Wydział Neofilologii UAM
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-954144-0-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 5,4
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.