Długosz Kamil

Artykuły w czasopismach:

Długosz Kamil (afiliacja? - tak)
Zur Ingangsetzung von Attritionsprozessen in der Aussprache polnischer Lerner des Deutschen: Ergebnisse einer Pilotstudie zum Einfluss des Sprachleistungsniveaus
Liczba punktów: 12

Studia Niemcoznawcze
ISSN/eISSN: 0208-4597
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): LXI
numery stron: 971-982
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Długosz Kamil (afiliacja? - nie)
Transfererscheinungen zu Beginn des L3-Erwerbs: Evidenz aus der schriftlichen Sprachproduktion mehrsprachiger Deutschlerner
Liczba punktów: 12

Kwartalnik Neofilologiczny
ISSN/eISSN: 0023-5911
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 4
numery stron: 633-648
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.24425/ kn .2018.125009
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Długosz Kamil (afiliacja? - tak)
Modalverben als Träger der Vermutung im Deutschen und im Polnischen
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Weigl Anna, Nübler Norbert, Völkel-Bill Miriam, Lis Tomasz
Junge Slavistik im Dialog VII: Beiträge zur XII. Internationalen Slavistischen Konferenz
numery strony: 21-30, rok wydania: 2018
Verlag Dr. Kovač
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-8300-9943-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 8,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Tak
Nazwa konferencji: XII. Internationale Slavistische Konferenz "Junge Slavistik im Dialog"
Data rozpoczęcia konferencji naukowej: 2017-04-21
Data zakończenia konferencji naukowej: 2017-04-22
Państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa: Niemcy, Kiel
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.