Grzelak Szymon

Artykuły w tomach zbiorowych:

Grzelak Szymon (afiliacja? - tak)
Formal and Empirical Methods in the Works of Wojciech Skalmowski
Liczba punktów: 0

Redaktorzy: Cannuyer Christian
Acta Orientalia Belgica
numery strony: 55-59, rok wydania: 2018
Royal Belgian Society of Oriental Studies
język artykułu: angielski
ISBN: 978-2-9601012-8-7
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,3
objętość tomu zbiorowego: x
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

Tomy zbiorowe:

Grzelak Szymon (afiliacja? - tak)
Opuscula Iaponica et Slavica
Liczba punktów: 5

Bel Studio
język: polski
Warszawa 2018
ISBN: 978-83-7798-359-1

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.