Dziubała-Szrejbrowska Dominika

Artykuły w czasopismach:

Witkoś Jacek (afiliacja? - nie), Dziubała-Szrejbrowska Dominika (afiliacja? - tak), Łęska Paulina (afiliacja? - nie)
Binding as agree and index raising: The case of Polish accusative object experiencers
Liczba punktów: 15

Poznań Studies in Contemporary Linguistics
ISSN/eISSN: 1897-7499
DOI czasopisma: 10.1515/psicl
język angielski
tom (rocznik): 54
zeszyt (numer): 4
numery stron: 469-507
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.1515/psicl-2018-0020
objętość w arkuszach wydawniczych: 2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Witkoś Jacek (afiliacja? - nie), Dziubała-Szrejbrowska Dominika (afiliacja? - tak)
Cardinal numerals and complex numerals as specifiers
Liczba punktów: 15

Poznań Studies in Contemporary Linguistics
ISSN/eISSN: 1897-7499
DOI czasopisma: 10.1515/psicl
język angielski
tom (rocznik): 54
zeszyt (numer): 4
numery stron: 605-635
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.1515/psicl-2018-0024
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,65
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Tomy zbiorowe:

Witkoś Jacek (afiliacja? - nie), Dziubała-Szrejbrowska Dominika (afiliacja? - tak), Cegłowski Piotr (afiliacja? - nie), Łęska Paulina (afiliacja? - nie)
The Syntax of Numeral Noun Constructions: A View from Polish
Liczba punktów: 5

Peter Lang
język: angielski
Seria: Polish Studies in English Language and Literature
Berlin 2018
ISBN: 978-3-631-74068-2

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.