Zawacka-Najgeburska Marta

Artykuły w czasopismach:

Kic-Drgas Joanna (afiliacja? - tak), Zawacka-Najgeburska Marta (afiliacja? - tak)
Introduction
Liczba punktów: 7

Neofilolog
ISSN/eISSN: 1429-2173
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 51/2
numery stron: 133-135
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/n.2018.51.2.1
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.