Dziergwa Roman

Artykuły w czasopismach:

Dziergwa Roman (afiliacja? - tak)
„Łabędzi śpiew“ Ostrzeszowskiej Kolei Powiatowej?
Liczba punktów: 0

Ostrzeszowska Kultura : historia, samorząd
ISSN/eISSN: 2543-649X
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): -
zeszyt (numer): 9
numery stron: 5-14
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Dziergwa Roman (afiliacja? - tak)
Verhungert – verscharrt – vergessen. Den Opfern des KZ-Außenlagers-Fünfte-ichen zum Gedenken. Volkshochschule des Landkreises Diepholz 2018, 271 ss.
Liczba punktów: 12

Przegląd Zachodni
ISSN/eISSN: 0033-2437
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 74
zeszyt (numer): 4
numery stron: 269-269
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: -
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Dziergwa Roman (afiliacja? - tak)
Fibigerowie – żydowscy ewangelicy i pionierzy budowy fortepianów a kultura muzyczna regionu
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Morta Krzysztof
Żydowscy sąsiedzi
numery strony: 130-145, rok wydania: 2018
Ostrowskie Centrum Kultury
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-63858-23-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,5
objętość tomu zbiorowego: 16
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.