Kowalewska Olena

Artykuły w czasopismach:

Kowalewska Olena (afiliacja? - tak)
Концепт “війна” в індивідуально-авторській картині світу Оксани Забужко (на метеріалі збірки „І знов я влізаю в танк...”
Liczba punktów: 6

Studia Ukrainica Posnaniensia
ISSN/eISSN: 2300-4754
DOI czasopisma: 10.14746/sup
język ukraiński
tom (rocznik): 2017
zeszyt (numer): VI
numery stron: 21-26
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/sup.2018.6.02
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,48
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.