Kryg Helena

Artykuły w czasopismach:

Kryg Helena (afiliacja? - tak)
Zarys działalności niemieckiej szkoły ewangelickiej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie szkoły ewangelickiej w Zdunach
Liczba punktów: 12

Studia Niemcoznawcze
ISSN/eISSN: 0208-4597
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): LXII
numery stron: 199-216
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,9
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.