Adamczak-Krysztofowicz Sylwia

Artykuły w czasopismach:

Adamczak-Krysztofowicz Sylwia (afiliacja? - tak), Szczepaniak-Kozak Anna (afiliacja? - tak)
Sensibilisierung für Hassrede durch Aufgaben zum interkulturellen Lernen? Ausgewählte Ergebnisse eines multikulturellen Projektseminars zwischen Studierenden aus Poznań und Marburg
Liczba punktów: 14

Germanica Wratislaviensia
ISSN/eISSN: 0435-5865
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 143
numery stron: 339-458
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 2,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Adamczak-Krysztofowicz Sylwia (afiliacja? - tak)
Wie nützlich ist Sprachlerntandem? Formen, Potenziale und Grenzen der Tandemarbeit beim E-Tandemlernen in universitären Sprachkursen
Liczba punktów: 12

Glottodidactica
ISSN/eISSN: 0072-4769
DOI czasopisma: 10.14746/gl
język niemiecki
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): XLV/2
numery stron: 39-54
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.