Błażek Agnieszka

Artykuły w czasopismach:

Błażek Agnieszka (afiliacja? - tak)
Kommunikative Anstrengung. Hin zur lebensnahen interkulturellen (Fremdsprachen-)Lehrerausbildung
Liczba punktów: 12

Glottodidactica
ISSN/eISSN: 0072-4769
DOI czasopisma: 10.14746/gl
język niemiecki
tom (rocznik): XLV
zeszyt (numer): 2
numery stron: 71-87
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/gl.2018.45.2.03
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Błażek Agnieszka (afiliacja? - tak)
Der Bologna-Prozess in Deutschland und Polen. Eine vergleichende Rekonstruktion mit Blick auf den transkulturellen fachlichen Dialog
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Kučiš Vlasta
Transkulturalität im mehrsprachigen Dialog
numery strony: 247-278, rok wydania: 2018
Verlag Dr. Kovač
język artykułu: niemiecki
ISBN: 000-0-0000-0000-0
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 1,4
objętość tomu zbiorowego: 18
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

Książki autorskie:

Błażek Agnieszka (afiliacja? - tak)
Einheit in Vielfalt: Der Bologna-Prozess. Fachlexikologische und fachkommunikative Aspekte.

Frank &Timme
Berlin 2018
ISBN: 978-3-7329-0470-9
DOI książki:
język niemiecki
objętość w arkuszach wydawniczych: 17,5

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.