Gorąca-Sawczyk Gabriela

Artykuły w czasopismach:

Gorąca-Sawczyk Gabriela (afiliacja? - tak), Chmielewska Kamila (afiliacja? - tak), Bodył Daniel (afiliacja? - tak)
Austausch am eigenen Leib erfahren – die Rolle der Reflexion für angehende Lehrende in interkulturellen Begegnungen
Liczba punktów: 14

Germanica Wratislaviensia
ISSN/eISSN: 0435-5865
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 143
numery stron: 459-472
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,95
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.