Kic-Drgas Joanna

Artykuły w czasopismach:

Kic-Drgas Joanna (afiliacja? - tak)
Zur Verbindung von sprachlichen Fertigkeiten mit Fachkompetenz im Fachsprachenunterricht: eine Bedürfnisanalyse der Mitarbeiter der Automobilbranche in Polen
Liczba punktów: 10

Orbis Linguarum
ISSN/eISSN: 1426-7241
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 47
numery stron: 107-119
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kic-Drgas Joanna (afiliacja? - tak)
Präsentieren im Fachsprachenunterricht – eine Pilotstudie
Liczba punktów: 10

Scripta Manent
ISSN/eISSN: 1854-2042
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): vol 12, No 2
numery stron: 133-167
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kic-Drgas Joanna (afiliacja? - tak)
Development of soft skills as a part of an LSP course
Liczba punktów: 15

e-mentor
ISSN/eISSN: 1731-6758
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 2/74
numery stron: 27-36
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.15219/em74.1349
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kic-Drgas Joanna (afiliacja? - tak), Zawacka-Najgeburska Marta (afiliacja? - tak)
Introduction
Liczba punktów: 7

Neofilolog
ISSN/eISSN: 1429-2173
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 51/2
numery stron: 133-135
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/n.2018.51.2.1
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,5
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Murecan Oana (afiliacja? - nie), Kic-Drgas Joanna (afiliacja? - tak)
On the macrostructure of abstracts in medical and economics journals and its LSP implications
Liczba punktów: 7

Journal of Language and Linguistic Studies
ISSN/eISSN: 1305-578X
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 11
zeszyt (numer): 1
numery stron: 137-151
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kic-Drgas Joanna (afiliacja? - tak)
Fachspezifische DaF-Lehrer – ein neues Konzept für die berufliche Laufbahn in Polen
Liczba punktów: 5

InfoDaf
ISSN/eISSN: 2511-0853
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 45/6
numery stron: 695-708
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kic-Drgas Joanna (afiliacja? - tak)
WebQuest as the Answer for Altering Learning/Educational Needs Using the Example of LSP
Liczba punktów: 13

Studia Edukacyjne
ISSN/eISSN: 1233-6688
DOI czasopisma:
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 49
numery stron: 257-269
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,8
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kic-Drgas Joanna (afiliacja? - tak), Sikora-Gaca Małgorzata (afiliacja? - nie)
Foreign language portfolio and EU funded foreign language courses in Poland
Liczba punktów: 15

Lingua Posnaniensis
ISSN/eISSN: 2083-6090
DOI czasopisma: 10.2478/linpo
język angielski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 60
numery stron: 58-80
rok wydania: 2018
DOI artykułu: DOI 10.2478/linpo-2018-0005
objętość w arkuszach wydawniczych: 2
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.