Kowalonek-Janczarek Monika

Artykuły w czasopismach:

Kowalonek-Janczarek Monika (afiliacja? - tak)
„Świat na talerzu“, czyli o nazwach potraw i napojów w reportażach kulinarnych
Liczba punktów: 12

Prace Językoznawcze
ISSN/eISSN: 1509-5304
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): XX
zeszyt (numer): 3
numery stron: 61-77
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,0
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Brak informacji
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.