Kubaszczyk Joanna

Artykuły w czasopismach:

Kubaszczyk Joanna (afiliacja? - tak)
Märchen schreiben und Fachsprache lernen: über das kreative Schreiben im Fachsprachenunterricht
Liczba punktów: 12

Glottodidactica
ISSN/eISSN: 0072-4769
DOI czasopisma: 10.14746/gl
język niemiecki
tom (rocznik): XLV
zeszyt (numer): 2
numery stron: 199-212
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/gl.2018.45.2.11
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kubaszczyk Joanna (afiliacja? - tak)
\"Jego antycypacja pieczołowicie zaplanowanego życia po katastrofie dowodzi posiadania perspektywy\" - toponimy w powieści Güntera Grassa \"Die Rättin\" jako problem przekładoznawczy i literaturoznawczy
Liczba punktów: 14

Porównania
ISSN/eISSN: 1733-165X
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 1 (22)
numery stron: 199-218
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/por.2018.1.11
objętość w arkuszach wydawniczych: 1,3
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Kubaszczyk Joanna (afiliacja? - tak)
„Drzwi zamknięte” czy „otwarte bramy”, czyli tłumacz między profanum a sacrum
Liczba punktów: 12

Poznańskie Studia Teologiczne
ISSN/eISSN:
DOI czasopisma:
język polski
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 33
numery stron: 287-300
rok wydania: 2018
DOI artykułu: 10.14746/pst.2018.33.15
objętość w arkuszach wydawniczych: 0,7
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kubaszczyk Joanna (afiliacja? - )
Religiöse Symbolik als Übersetzungsproblem am Beispiel von "Brama Lednicka"
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Sulikowski Piotr , Sulikowska Anna, Lesner Emil
Translation Landscapes - Internationale Schriften zur Übersetzungswissenschaft
numery strony: 173-187, rok wydania: 2018
Dr. Kovač Verlag
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-3-339-10410-6
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,82
objętość tomu zbiorowego: 20
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.